Fundacja Instytut Wolności

Organizatorem pomocy jest Fundacja Instytut Wolności, niezależny politycznie think-tank, który działa od 2012 roku. Pracujemy na rzecz silnej, bezpiecznej, demokratycznej Polski leżącej w sercu zachodniego świata; na rzecz sprawnego, efektywnego i odpowiedzialnego państwa opartego na stabilnych, transparentnych, dobrze zarządzanych instytucjach. Tworzymy wspólnotę zaangażowanych obywateli. Wolność jest dla nas wielkim darem, wartością, o którą należy się troszczyć i której trzeba bronić. Jesteśmy miejscem spotkania, dialogu, kształtowania i ścierania się różnych wizji rozwoju Polski, Europy i świata. Budujemy fundamenty silnego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Kształcimy przyszłe elity – ludzi zdolnych do strategicznego myślenia, sprawnego zarządzania państwem – aktywnych obywateli zaangażowanych w życie wspólnoty – swojego środowiska, miasta, państwa. Współpracujemy ze światem polityki, biznesu, nauki i administracji. Tworzymy inicjatywy wspierające edukację, przedsiębiorczość; bierzemy udział w dyskusji o sprawach międzynarodowych, pomagamy w budowaniu dobrych stosunków Polski z najważniejszymi partnerami za granicą. Wierzymy, że dynamicznie rozwijająca się Polska, silnie osadzona w międzynarodowych strukturach Unii Europejskiej i NATO, może odegrać ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa zrównoważonego rozwoju, stabilności i pokoju na całym świecie.

 

Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności

Członkowie Klubu Absolwenta patrzą z niepokojem na obecną sytuację w Ukrainie, u naszych sąsiadów i przyjaciół.  Dlatego stworzyliśmy inicjatywę HelpUkraine.  Chcemy wykorzystać nasze kompetencje, umiejętności i czas, aby pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Będziemy także w ramach ThinkThanku Instytutu Wolności rzetelnie informować świat o tym, co dzieje się aktualnie w Ukrainie i weryfikować informacje, które pojawiają się w mediach. 

Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa powstał w 2015 roku z inicjatywy słuchaczy pierwszej edycji SPIW i zrzesza absolwentów wszystkich edycji programu.

Misją Klubu jest działanie na rzecz Polski, państwa bezpiecznego i silnego gospodarczo. Klub to miejsce wymiany idei, powstawania pomysłów na realizację wspólnych projektów i wzajemnego wsparcia. Członkowie Klubu to osoby zaangażowane w wiele inicjatyw, należące do różnych organizacji politycznych, biznesowych czy naukowych, otwarte na nowe możliwości. To osoby o wielu talentach, które łączą wspólne wartości. Wierzymy, że tylko poprzez organizację i działanie zespołowe możemy tworzyć inicjatywy, które będą miały wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.